Udbyhøj Syd og Sækken

Lystfiskeri efter havørreder ved Udbyhøj Syd og Sækken i Randers Fjord.

Udbyhøj Syd og Sækken er uden tvivl den bedste sommerplads i Randers Fjord. Fra juli til og med september, er der havørreder at fange hver dag her. Man kan ofte ikke nøjes med at affiske lidt af pladsen, som er godt 2,3 km. lang, hvis man vil være sikker på fangst. Tager man derimod hele pladsen, ude og inde, samt fra ende til anden, så er der ikke mange nulture i løbet af sommeren, hvis nogen.
Fiskeriet er rigtigt godt midt på dagen i høj solskin, om sommeren på denne fiskeplads.

Vil man fange flere af de større fisk, skal man bruge blink fra 18-30 gram i sølv, hvid/skarp grøn, og i aftenskumringen, sort/rød. Det lyder enkelt og det er det også. Det er dog nødvendigt at bruge blink, som er livlige. Fisker man med kystwoblere eller blink, som ikke “giver den fuld gas”, i form af bevægelse, fanger man færre fisk. Det er fakta.

Havørrederne kan fanges sommeren igennem ved Udbyhøj Syd og Sækken. Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Man kan parkere lige ved færgelejet ved Udbyhøj Syd, hvor fiskepladsen også starter. I sommersæsonen er det også muligt, at købe noget at spise ved havnens grill. Det er altid godt at få lidt at spise efter den lange fisketur, ud og tilbage.

Vand og bundforhold

Langs Udbyhøj Syd og Sækken, er der flere spændende bundforhold. Bare det, at man har sejlrenden, som følger med hele vejen ud, er en fordel. Sommeren kan aldrig blive for varm til havørreder af den grund alene. Den kraftige strøm er den største faktor i den sammenhæng.

Derudover er pladsen generelt ret sandet. De steder hvor der er tangpletter og mindre tangbælter, er der ofte fisk at fange. Derfor skal hver en sten vendes – hver en tangplet skal fiskes over. Selv i det lave vand og nogen gange, især i det lave vand.

Man skal dog aldrig undervurdere, de steder hvor bunden synes kedelig…

En del huller og mindre render er også på fiskepladsen, men de 2 ting der skiller sig ud ved Udbyhøj Syd og Sækken er: Sækken, en dyb rende, omgivet af et stort område med tang og nogle steder, småsten.

Derudover, en enorm muslingebanke halvejs ude fra Udbyhøj Syd, mod sækken. Muslingebanken kan man gå på under lavvande og ved almindelig vandstand. I højvande, kan det være svært at komme ud på den. Muslingebanken ligger helt ude ved sejlrenden. Ofte “står” de store havørreder over banken.

Men i aftenskumringen og i løbet af natten, er der store også store havørreder, helt inde i det helt lave vand om sommeren her. Laks ligeså.

Denne fiskeplads egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Fiskearter ved Udbyhøj Syd og Sækken

Havørrederne er mange om sommeren, men knap så mange om efteråret og om foråret. De kan fanges fra morgen til aften. Nattefiskeriet byder også på spændende fiskeri. Man skal dog altid være opmærksom på strømmen i Randers Fjord. Men går man længere inde på pladsen, kan man føle sig ganske sikker når der er mørkt. Den bliver aldrig kraftig nok længere inde, til at udgøre nogen fare.
Der er ingen fredningsbælter ved Udbyhøj Syd og Sækken.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. Men de velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Fiskepladsen er også god når man vil fange multer. Typisk er de at finde helt inde ved sivene langs land. Store stimer kommer til i sommersæsonen og er ofte på pladsen dagen lang. De skifter dog spiseplads ofte, langs pladsen.

Derudover er der skrubber og pighvar på strækningen. Det kan dog være svært at fiske efter dem aktivt, da der er en del muslinger, og tangpletter på bunden flere steder. Men ikke alle steder.

Skulle man fiske efter fladfisk her, så er det bedst fra land – lige hvor vandet skærer ind i landskabet, ca. 500 meter fra Udbyhøj Syd Færgeleje. Væk fra sejlrenden.

Parkering

Man kan parkere flere steder på denne strækning, men… Da det er vigtigt at fiske hele fiskepladsen af, er det fornuftigt at parkere lige ved Færgelejet, sætte en halv dag af, og gå ud til sækken og tilbage.

Parkér her: Udbyhøj Syd


Læs også om en anden god sommerplads i Randers Fjord her: Campingstrækningen…