Campingstrækningen

Campingstrækningen er fabelagtig til lystfiskeri i Randers Fjord.

Campingstrækningen er en af sommerhalvårets bedste fiskepladser i Randers Fjord. Fra sen forår og frem til tidlig efterår. Der er tale om en strækning på ca. 1,5 kilometer.

Udover at være en af fjordens bedste fiskepladser til fangst af havørred, så kan man også fange multe, skrubbe, ål, hornfisk og makrel her.

Man skal være opmærksom på stigende vand, når man fisker udfor Randers Fjord Camping og derfra mod pumpehuset. Strækningen går langt ud i den del af pladsen, og er vandet steget betydeligt mens man er derude, er der chance for at blive våd, når man skal ind igen.

Fiskepladsen, når man har lært den at kende, kaster havørreder af sig i 9 ud af 10 fisketure. På grund af det lavvandsområde, som udgør strækningen og den dybe sejlrende tæt op ad, kan man fange havørreder her dagen lang.

I højvande er der havørreder fra morgen til aften, overalt på Campingstrækningen, langt inde og langt ude, samt alt derimellem. I Lavvande kan man fange dem midt på dagen, ude tæt op ad sejlrenden. Morgen og aften inkluderet.

Uanset strømretning, eller når der ingen strøm er, så er der fisk at fange på pladsen. Sol eller ingen sol ligeså.

Der er ingen fredningsbælter ved fiskepladsen.

Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Det kan betale sig, at affiske campingstrækningen begge veje. Den ene vej, kan man affiske det inderste og den anden, det yderste.

Vand og bundforhold

Campingstrækningen i Randers Fjord, er fuld af muslingebanker, små og store, samt tangbælter og pletter af ålegræs. Render inde og ude er også at finde, og så følger sejlrenden også hele fiskepladsen. I nogle områder virker bunden ret gold, uden planter eller andet. Men det betyder ikke, at der ikke står fisk over bunden i det tilfælde. Det gør der…

Den mørkere og i nogle tilfælde blødere bund, er hjem for et utal af rejer, tanglopper og kutlinger. Også en del hundestejler holder til langs fiskepladsen. Ude i sejlrenden er der sild og til tider tobis. De byttedyrs- og byttefisks-forhold, gør det muligt at fiske med grej i alle farver.

Under højvande, kan man fiske helt inde langs sivene, som er på den del af strækningen tættest på Pumpehuset. Havørrederne jager ofte langs de mange siv under de forhold.

Denne fiskeplads egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Fiskearter ved Campingstrækningen

Man kan fiske efter den spændende og velsmagende havørred, fra morgen til aften ved Campingstrækningen. Uanset om man fisker i det sene forår, om sommeren eller i det tidlige efterår, så er der store fisk inde på pladsen ganske ofte. Aftenfiskeriet giver godt med fisk via. brugen af brune farver eller kobberfarver. Men også agn med blå farve kan gøre sig gældende der.

Alt der ligner sild eller tobis er også effektivt, uanset tid på døgnet.

Gennemsnitsstørrelsen på havørrederne her er 45 cm. Skal man opnå den gennemsnitsstørrelse fangstmæssigt, kræver det større agn, såsom blink eller kystwoblere.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. De velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Fiskepladsen holder også en del multer i sommersæsonen. Med forsigtighed, kan man finde og fange dem inde omkring eller over renden tæt under land. Her er tale om den dybere rende, som går fra campingpladsen og hen til sivene mod pumpehuset. Man kan læse mere om multefiskeriet i Randers Fjord her på siden.

Skrubberne er ikke mange på denne fiskeplads, men de der er, kan fanges i det lave vand – fra færgelejet til sivene udfor pumpehuset.
Læs om hvordan de kan fanges her: Lystfiskeri efter fladfisk i Randers Fjord…

Makrellerne fanges i længere kast ud over sejlrenden. Typisk om sensommeren. Men nogle sommeraftener trækker de helt ind og jager i det lave vand.

Ålene kan fanges i aftenskumringen og i nattetimerne lange det meste af strækningen. Regnorm, en krog og et lod er alt der skal til. Fisk evt. langs sivene tæt op ad pumpehuset.

Parkering

Man kan parkere i begge ender af Campingstrækningen.

Parkering ved Færgelejet: Udbyhøj Nord
Herfra gås ind i fjorden.

Parkering ved Pumpehuset: Den bløde ende…
Her går man ud lige udfor parkeringspladsen. Og derfra ud mod Færgelejet. I starten er bunden en smule blød, men bliver bedre jo længere man kommer ud.

Rigtig god fornøjelse.

Jari