Udbyhøj lystbådehavn

Jari med en Steelhead fra Udbyhøj Lystbådehavn ved Randers Fjord.

Udbyhøj Lystbådehavn er nem at komme til og har lækre faciliteter til fri afbenyttelse. Flotte og velholdte toiletfaciliteter, muligheder for at benytte havnens grill, bord/bænkesæt og indendørs fællesrum for alle, hvor man kan nyde madpakken.

Et af de bedre tiltag fra kommunens side. Men faciliteter er ikke alt når det kommer til, at trække lystfiskere til. Havnens fiskemuligheder derimod er eller burde være…

Man kan fiske inde i havnen, der hvor det er tilladt. Kontakt evt. havnefogeden, for at høre mere om det her:

Udbyhøj Lystbådehavn – havnefogeden.
Telefon.: +45 20 47 36 82

Inde i havnen kan man fange multe, ål, skrubbe og havørred. Den vestlige mole er lang og må både fiskes fra på indersiden og ydersiden. Hvorimod den østlige, yderst i fjorden, mest inviterer til at fiske fra ydersiden. Der er en del bådbroer og både på indersiden, og de har altid førsteret i havnen. Med god grund.

Udbyhøj Lystbådehavn – østmolen

Her kan man gå ud for enden af molen og fiske i havne-ind- og udsejlingen… I det dybere vand, samt lige udenfor i sejlrenden, er ofte havørreder og hornfisk. Vandet er meget lavt så snart man kommer væk fra sejlrenden, langs molen og ud ad fjorden mod fiskepladsen, Gammeldyb. Læs om den her: Gammeldyb…

Fra sejlerenden og langs molen er der sandet bund, med tangbælter, et badekar (en fordybning tæt under land) og muslingebanker. Nogle er enorme og ligner små øer under lavvande. Når vandet står højt eller generelt en anelse højere end den almindelige vandstand i fjorden, kan man fange havørreder over det lave vand også. Hornfiskene er der i sæsonen uanset vandstand.

Der er ingen fredningsbælter ved fiskepladsen.

Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Udbyhøj Lystbådehavn – vestmolen

Den store vestvendte mole, giver adgang til mere dybt vand. Her er tale om indersiden af havnen, men også langs den ydre, yderste del – ved sejlrenden i Randers Fjord.

Den sandede del lige ved badestranden, som ligger lige op ad molen, er knap så dyb. Over den sandede bund udfor stranden, kan man fange multer og fladfisk.

På indersiden af molen, kan man fange havørreder, skrubber og ål.

Ude i det dybere vand langs molen længere ude, kan man fiske efter makrel, havørreder, fladfisk og hornfisk. Og nede langs stenene om aftenen og natten, også ål.

Vand og bundforhold

Inde i havnen er der tang flere steder, men ikke synderligt meget, når man fisker væk fra molestenene eller bådbroerne. Der er en smule i sejlrenden også. Få sten er på bunden, så det er ikke så tit man mister grej under lystfiskeri i Udbyhøj Lystbådehavn.

Langs Østmolen er en del tang, sten og tangbælter, samt Muslingebanker.

Langs Vestmolen er en del tang inde ved stenene, samt nogle få steder længere ude.

Vanddybden inde i havnen er 2-3 meter. Udfor stranden er gennemsnitsdybden på ca. 70 cm. Udfor den ydre del af Vestmolen alt fra 1-7 meter, når fjordens sejlrende regnes med. Udfor Østmolen er gennemsnitsdybden omkring 50 cm.

Denne fiskeplads egner sig hovedsageligt til spinnefiskeri med blink og kystwoblere, samt medefiskeri med agn såsom orm, rejer og fiskestykker. Fisker man efter multerne i havnen eller udfor stranden, kan man sagtens benytte fluestangen eller et flåd, med brød som agn.

Fiskearter ved Udbyhøj Lystbådehavn

Havørrederne kan fanges i og omkring Udbyhøj Havn, fra sen forår og helt frem til sen efterår. Sommeren er rigtig god. De fanges lettest med blink eller kystwoblere i sølvfarve, sølv/sort, sølv/grøn eller hvid/grøn.

De kan fanges fra begge moler samt inde i havnen. Især, som tidligere nævnt, ved havne- ind- og udsejlingen. Fra molerne er fiskeriet mest givende, når der fiskes på ydersiden.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. De velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften. Disse fanges flest på ydersiden.

I havnen er også en del multer om sommeren. De kan fanges lettest udfor stranden, samt inde i havnen.

Skrubberne er der lige så mange af inde i havnen, som lige udenfor. Aftenfiskeriet er klart bedst. Køb evt. børsteorm til fiskeriet ved Randers Fjord Camping.

Makrellerne fanges i længere kast ud over sejlrenden. Typisk under sensommeren.

Ålene kan fanges i aftenskumringen og i nattetimerne i og omkring havnen. Regnorm, en krog og et lod er alt der skal til. Læs også om ålefiskeriet og fangstmetoder dertil i Mariager Fjord her: Lystfiskeri efter ål…

I ny og næ, kan man også løbe ind i en undsluppen regnbueørred. Det fra eksempelvis havbrug eller fra dambrug langs åerne. Den “salte” regnbueørred bliver også kaldet en steelhead, når den har været i saltvand i længere tid. Når den har det, får den et totalt blankt skær, som i ren stål… Se denne video, som viser fangster fra flere steder i landet, men også en fangst af en steelhead/regnbueørred fra Udbyhøj Lystbådehavn: Se videoen her…

Parkering

Man kan parkere i begge ender af havnen.

Parkering ved Udbyhøj Havn: Vest…

Parkering ved Østmolen: Klik her…

Rigtig god fornøjelse.

Jari