Stenrevet

Stenrevet ved Randers Fjord syd

Stenrevet er en fremragende fiskeplads i Randers Fjord. Dette er også en af de fiskepladser, hvorfra man kan fange makrel. At man skal gå et stykke for at komme ud til pladsen betyder ikke noget. Ofte er Stenrevet hele turen værd.

Revene og øen, som udgør pladsen, er mest besøgt af lystfiskere med hang til havørreder.

Denne fremragende fiskeplads har både stille lavt vand, render, rev, muslingebanker, tangpletter, tangbælter, badekar, mindre render og strømfyldt vand, både dybt og lavt tæt på sejlrenden. Bruger man tiden på at udforske området omring øen og et godt stykke øst for den, går man sjældent forgæves i sin søgen efter havøreden.

Havørrederne kan fanges om foråret, sommeren igennem og om efteråret. Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Det er muligt at sejle til øen og Stenrevet. Her er det dog anbefalelsesværdigt, at sætte anker eller sejle ind til øen og vadefiske derfra. Det får man meter for meter mere ud af. Det systematiske fiskeri man kan foretage fra land, er langt mere effektivt og nøjagtigt end fra en båd.

Vand og bundforhold

Fiskepladsen er i høj grad alsidig. Man kan fiske i den dybe sejlrende, over stenbund, sandbund, muslingebanker, over og imellem blæretangsbuske og ålegræs, samt over stenrev. Stillesående vand er at finde på indersiden og generelt den inderste del og strømvand på ydersiden af øen.

Denne fiskeplads egner sig til både fluefiskeri og spinnefiskeri.

Fiskearter ved Stenrevet

Man kan fange havørreder her i hele sæsonen. Fiskepladsen er ikke hverken bedre eller dårligere fiskemæssigt, når det kommer til tid på dagen. Man kan fange ligeså mange havørreder ved Stenrevet om morgenen, som man kan midt på dagen og om aftenen. Uanset årstid.
Der er ingen fredningsbælter ved ved fiskepladsen.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. Men de velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Multen ankommer allerede i maj måned til denne fiskeplads. De er typisk at finde på indersiden af øen. Nogle år i enorme stimer. Læs mere om multefiskeri i Randers Fjord: Multefiskeri…

Stenrevet er en af de bedre fiskepladser i Randers Fjord til fangst af makrel. Man kan både vade ud fra øen , men også blive på land og kaste ud i mod eller ud over sejlrenden i sensommeren. Ofte er der en del makrel i sejlrenden her.

Parkering

Man skal gå nogle hundrede meter for at komme til vandet. Her er det vigtigt ikke at gå på markerne, men langs læhegn eller på markveje.

Parkér her: Nydamsvej
Parkér gerne så bilen er helt fra af vejen.

Rigtig god fornøjelse.

Jari