Møllegrund

Møllegrund i Randers Fjord.

Møllegrund er en spændende fiskeplads i Randers Fjord, som ofte holder flere og større havørreder end man tror. Bunden er langs det meste af strækningen, ikke specielt interessant at se på, men det syntes havørreden den er, så menneskesynet er ikke relevant her. Ganske som så mange andre fiskepladser i Randers Fjord.

Pladsen er formet som et frimærke, på den måde ment, at man har en ca. 2 km. fiskestrækning imellem 2 helårsfredninger. Den ene ved Øster Tørslev Å mod nordøst og den anden ved Tvede Å mod sydvest. Derudover kan man gå knap 600 meter ud fra land og derfra kaste ud over sejlrenden. Dog er det ofte langt fra nødvendigt for, at kunne fange havørreder ved denne fiskeplads i Randers Fjord.
Læs mere om fredningsbælterne i dette link. Skriv Randers Fjord i søgefeltet, når inde på oversigtskortet: Fredningsbælter…

Havørrederne kan fanges om foråret og om efteråret. Om sommeren er fiskeriet til tider ganske udmærket hele ude ved sejlerenden. Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…
Da man kan få en smule af den helt kolde tid med inden fredningen, skal her nævnes, at denne fiskeplads i særdeleshed egner sig til fiskeri i den kolde tid.

Man kan parkere helt nede ved vandet her og derfra affiske den inderste del af Møllegrund. Man kan også vælge at gå langt ud og fiske i den yderste del, eller begge dele. Hvornår man får mest ud af at gøre det ene eller det andet, samt hvor man parkerer, kan læses om længere nede i teksten.

Vand og bundforhold

Møllegrund er en enorm lavvandet fiskeplads. En dybere rende er at finde tæt under land, hvor der oftest er havørreder under højvande og til tider under alm. vandstand. Vandstanden er alfa og omega, hvis der skal fiskes langt inde her, men under lavvande, kan man vade mange hundrede meter ud, og fange ørrederne der.

Gennemsnitsdybden er 70-80 cm på denne fiskeplads.

Bunden består af en semi-lys sandbund. Den har dog et mørkere skær flere steder. Et par mindre vige er at finde langs strækningen, muslingebanker og flere steder er der blød bund, ålegræs og mindre render. En stor rende starter lige fra parkeringspladsen og går ca. 200 meter mod sydvest derfra – tæt under land.

Når der er højvande, kan det betale sig at fiske fra land, de steder det kan lade sig gøre. Havørrederne trækker helt ind tæt under land, når vandet står højt og er langt ude, når der er lavvande.

Læs mere om vandstand, samt om hvor man kan se vandstanden i fjorden i denne artikel: Randers Fjord info…

Helt ude hvor det lave møder det dybe er en stor “sejlrende”- markør. Under ebbe og flod, når strømmen er stærkest, kan man finde fisk både i strømsiden og i strømlæ-siden af denne.

Møllegrund egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Fiskearter ved Møllegrund

Det er muligt at fange havørreder i hele sæsonen. Fra fredningsperioden ophører til den igen starter. Sommerfiskeriet er bedst under højvande, men det kan lade sig gøre at fange dem ved, at vade helt ud til sejrenden eller tæt derpå, under lavvande. Her kan det betale sig at besøge fiskepladsen om aftenen eller tidlig morgen. Men under højvande, har tidspunktet på døgnet ingen betydning.
Om foråret og om efteråret, er der mange fisk på hele fiskepladsen generelt.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. Men de velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Dette er en af de fiskepladser i Randers Fjord, hvor man kan fiske aktivt efter skrubber. De steder hvor der er ren bund, uden planter eller muslinger, er glimrende når der skal fiskes aktivt efter fladfiskene. Det er generelt længere ude man finder den renere bund.

Parkering

Man kan parkere helt nede ved vandet ved fiskepladsen, tæt på fredningen ved Øster Tørslev Å.

Parkér her: Øster Tørslev Å…

Rigtig god fornøjelse.

Jari


Læs også om fiskepladsen ved siden af denne, på den anden side af fredningen ved Øster Tørslev Å her: Nørre Kær…