Nørre Kær

Nørre Kær ved Randers Fjord nord.

Nørre Kær er forårets og efterårets fiskeplads. Om sommeren kan man opleve et spændende aften og nattefiskeri, helt frem til den lyse morgen.

På denne spændende fiskeplads ved Randers Fjord, fanges hovedsageligt havørreder, men der er også flere fiskearter langs strækningen. Læs mere om dem længere nede.

Havørrederne er ofte mange her og har også som regel en høj gennemsnitsstørrelse. Det vil man dog ikke opleve som fluefisker, da langt flere mindre fisk tiltrækkes af den lille agn, som fluen er. Med større blink og kystwoblere ligger gennemsnitsfangsten på ca. 42-55 cm.

Til tider er der ret store fisk inde at vende. Nogle af de store ørreder er på standpladserne langs strækningen over en længere periode. Store stimer af grønlændere huserer også langs strækningen om foråret.

Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Nørre Kær er nem at komme til og nem at affiske. Man kan fiske hele den inderste del af fiskepladsen af fra land. Men da der også er havørreder længere ude, er det en fordel at have waders på, for at kunne komme derud.

Vand og bundforhold

Bunden består af mørkere sand, badekar, masser af såkaldte “svanehuller” (ca. 10-40 cm. i dybden), samt sten hist og her. Også tangpletter og bælter af ålegræs og blæretang er at finde på pladsen. Muslingebanker, både store og små, pryder pladsen flere steder.

Vandet er oftest klart, næsten uanset vind og vejr. Dog kan kraftig vind fra syd gør vandet en anelse grumset.

Gennemsnitsdybden på denne enorme fiskeplads er 70 cm. Hele fiskepladsen er et stort lavvandsområde, med nogle få render. Det dybeste er at finde sidst på fiskepladsen. Udfor en masse pæle langs vandkanten.

Fiskepladsen Nørre Kær, egner sig til både fluefiskeri og spinnefiskeri.

Fiskearter ved Nørre Kær

Havørrederne er der flest af året rundt. Om foråret og om efteråret finder man det største antal. Fra parkeringspladsen og hen til, hvor vandet og diget bag, skærer ind i landskabet, er der ofte ikke så mange havørreder at finde. Men derefter og helt hen til fredningsbæltet ved Øster Tørslev Å er der. Her er tale om en helårsfredning. Læs mere om fredningsbælter her: Fredningsbælter…

Skrubber er der også mange af. Flest om foråret. mange af dem er dog for tynde til at spise. Om sommeren og om efteråret er der også en del skrubber. De har dog langt mere sul på kroppen under de to sidstnævnte årstider. En del af skrubberne hugger på blinket eller fluen under havørredfiskeriet. Men regnorm eller børsterom, er de bedste agn til fladfiskene ved Nørre Kær.

Hornfisk er der mange af i sommersæsonen. Men de velsmagende og flotte hornfisk, ankommer allerede i april/maj. Hornfiskene kan fanges fra morgen til aften.

Parkering

Man kan parkere helt nede ved vandet i starten af fiskepladsen.

Parkér her: Ved vandet…
Parkér gerne så bilen er helt fri af grus/markvejen.

Rigtig god fornøjelse.

Jari