Uggelhuse

Uggelhuse

Uggelhuse ligger langt inde i fjorden. Der er tale om en bro hvorfra man kan fiske. Det er ikke tillade at fiske andre steder langs fiskepladsen, da der er tale om privat grund. Heldigvis er broen stor og forholdsvis let at fiske fra.

Der er plads til at nyde madpakken og ved fiskepladsen er der tilmed en shelterplads med et bålsted.

Har man en pontonbåd, en flydering eller en kajak, kan man søsætte dem her. Det er dog vigtigt at man er opmærksom på, at strømmen kan være stærk i området under strømvendingerne. Dog ikke så stærk som i den yderste del af Randers Fjord.

Vand og bundforhold

Fiskepladsen Uggelhuse er som nævnt ret lille og begrænset til fiskebroen. Det man kan nå af området derfra er hovedsageligt dybere vand. Sejlrenden i fjorden holdes på ca. 7 meter. Omkring renden langs fiskepladsen er gennemsnitsdybden omkring 1-1,5 meter.

Denne fiskeplads egner sig hovedsageligt til spinnefiskeri fra land eller fluefiskeri fra vandsiden med synkeline. (Og spinnefiskeri)

Der er planter på bunden hist og her, men ikke mange. Derfor er Uggelhuse også et yndet sted at fiske efter fjordskubber og med rette…

Fiskearter ved Uggelhuse

Der er chancer for en del fiskearter langs denne fiskeplads. Dog er flere af dem strejfende fisk/trækkende fisk. Havørreden kommer i ny og næ forbi. Det samme gør sig gældende for gedden. Området er meget lige og jævnbundet, bortset indsejlingen til den lille Havn ved Uggelhuse Sejlklub, hvori der i øvrigt ikke må fiskes. Det betyder at få fisk stopper op og fangsterne derfor er langt mere tilfældige.

Havørrederne kan fanges om foråret, sommeren igennem og om efteråret. Man skal huske totalfredningen af havørrederne om vinteren. Læs mere om den her: Regler for havørredfiskeri i Randers Fjord…

Aborrerne er det eneste sikre kort man har ved Uggelhuse. I perioder er skrubberne dog også til at få i tale. Oftest forår, sommer og efterår. Nogle vinterperioder har også sine fangstgivende stunder.

Ålefiskeriet om sommeren langs sivene og på ydersiden af havnen, hvor man kan kaste til fra broen er ret godt. Brug aftenskumringen og natten til at få flest ål.

Fiskearter som også passerer fiskepladsen tæller bl.a. laks, stenbidere, helt, torsk (sjældent, men det sker) og sild.

Parkering

Man kan parkere lige ved shelteret. Godt 100 meter fra fiskepladsen. Man går derefter mod nord ad stien til fiskebroen.

Parkér her: Engvej…

Rigtig god fornøjelse.

Jari


Læs mere om aborrefiskeri i fjorden her: Aborrefiskeri i Randers Fjord…