Småbådsfiskeri og fiskeri fra jolle i Randers Fjord

Man kan dyrke småbådsfiskeri i Randers Fjord efter flere spændende fiskearter,

Småbådsfiskeri og fiskeri fra jolle i Randers Fjord, kan alle være med til. Det er hyggeligt, afslappende og er behjælpeligt til flere silde- og makrelfangster generelt. Desuden er det nærmest en nødvendighed, når aborrene og gedderne i større størrelser skal fanges, i den indre del af fjorden.

Der er regler for dørgning i fjorden. Altså at have agn hængende efter båden alt imens der sejles. Desværre holdes reglerne sjældent i fjorden. Skal man ud i båd eller jolle for at dørge, er det vigtigt at sætte sig ind i reglerne og følge dem. Dørgning er lystfiskeri med liner, som trækkes efter en båd i fremdrift. Fiskeriet skal foregå i en afstand af minimum 100 meter fra lavvandslinjen.

Under den form for fiskeri, fiskes der hovedsageligt efter havørreder, makrel og hornfisk. I nogle sjældne tilfælde, kroges også en af Gudenåens store laks på denne måde.

Fredningsbælterne i fjorden er vigtige at sætte sig ind i. Det kan gøres her: Fiskeristyrelsen fredningsbælter…

Småbådsfiskeri efter fladfisk

Der er flere spændende steder i Randers Fjord, hvor man kan fange fladfisk. Der er for det meste tale om skrubber. Via. brugen af en båd eller en jolle, kan man hurtigere komme fra plads til plads. Det når fladfiskene ikke bider mere eller der måske ikke er flere at fange på den pågældende fiskeplads. .

Man kan både driv-fiske og sætte anker under fiskeriet efter fladfisk. Hvis der drives med agn og forfang henover bunden, skal man være sikker på, at der er ren sandbund. Er der ikke det, fanges for maget tang og desuden mister man også en del forfang under de forhold.

Almindelige forfang kan bruges uanset hvordan man fisker. Men fiskes der aktivt, hvor man har sat anker, kaster ud og trækker forfanget henover bunden eller der fiskes via. drivfiskeri, så kan der købes andre mere effektive forfang.

Forfang til aktivt fiskeri er mere “sprudlende”… På Den måde ment, at de kan købes med spinnerblade og diverse farvede perler, som alt sammen giver mere liv og synlighed. Fladfiskene er rovfisk og virker til tider som om de trigges af noget bevægeligt. Et godt billede på det, kan ses i denne video fra Bornholm: Se den her…

Det at sætte anker, kaste ud og derfra vente på fladfisken kan også være effektivt. Især hvis man er i et område med mange fladfisk. Hyggeligt er det i hvert fald og en god måde, at nyde en stille dag på vandet med familie, venner eller kæresten.

Man kan bruge børsteorm, regnorm og sandorm til fladfiskene i Randers Fjord.

Sommerens makreller

Det er enormt sjovt at fiske efter makrel i Randers Fjord. I sommersæsonen er der ofte mange makrel inde i fjorden.

Når vandet stiger og går indad, er de ofte at finde inde i fjorden. Når den falder og går udad, trækker en del af makrellerne med ud. Når strømmen inde i fjorden skifter retning, uanset hvilken, så kan makrellerne fanges i og omkring hvert et strømskæl. Nogle gange kan man se dem jage i overfladen. Strømskællene samler små fødeemner til fjordens mindre fisk, såsom sild og hundestejler etc. Hvilket tiltrækker de til tider, store stimer af makrel.

Man kan fange makrellerne med makrelforfang, blink og fra en båd, også med fluestangen.

Er man til total afslapning, er det enormt hyggeligt og effektivt, at sidde med en prop og fiske med sildestykker.

Juli, august og september er topmånederne, som det ser ud i nuet. (Anno 2021-2022.)

Småbådsfiskeri efter sild

Sildene ankommer i et større antal, end der allerede er i fjorden fra ca. marts/april. I Randers Fjord er der sild året rundt, men de der er om vinteren er ikke store og er typisk at finde og fange inde i havnen.

De større sild, som er meget populære at fiske efter, kan fanges overalt i fjorden i forårsmånederne.

Sildeforfang er vejen frem og med en jolle eller en båd, er de lettere at finde.

Skaller og aborrer

I den inderste del af Randers Fjord, kan man fange skaller og aborrer under småbådsfiskeri. Orm og brød til skallerne er alt der skal til og spinnere, jigs og jighaler, diverse blink, samt poppere kan man fange aborrer med.

De store aborrer op til 1,5-2 kg., kan blandt andet fanges omkring de fleste øer inde i fjorden. Læs mere om det i denne artikel: Aborrefiskeri i Randers Fjord og Gudenåen…

Alle kan være med til denne form for fiskeri. Aborrerne kan fanges året rundt, mens skallerne er nemmest at få til at hugge i sommerhalvåret.

Småbådsfiskeri efter hornfisk

Hornfiskene er altædende og kan derfor fanges med alle former for agn. Regnorm, sandorm, børsteorm, skalrejer, sildestykker m.m.

Lystfiskeri med blink, kystwoblere og fluer er også ganske givende.

Fra april/maj kan man fange hornfisk overalt i de yderste 4-5 km. af Randers Fjord. Hvis man sejler fra fiskeplads til fiskeplads, kan man imellem dem, dørge med et blink bag båden, hvilket ofte også giver gevinst.

Hornfiskene bliver typisk i fjorden helt frem til oktober. Alt afhængigt af, hvor længe sommeren står på.

Gedderne i Randers Fjord

I den indre del af fjorden kan man fange gedder. Med en båd eller jolle, er de langt nemmere at komme til. Omkring øer, langs sivskove og inde i de siv-indhyllede kanaler kan de fanges. Der er et utal af fiskemetoder man kan benytte sig af, når Danmarks hurtigste ferskvandsrovfisk skal fanges. Blink, woblere, shads, jighaler, poppere, swimbaits, fluer og agnfisk er bare nogle af mulighederne.

Fiskeriet er godt året rundt, men ligesom med mange andre fiskearter, skal man være opmærksom på fredningstider.

Læs mere her: Fredningstider…

God fornøjelse med dit småbådsfiskeri i Randers Fjord

Jari – Lystfiskeri Danmark