Mariager Fjord

Lystfiskeri efter havørreder i Mariager Fjord.

Mariager Fjord er langt mere kendt end Randers Fjord, når det kommer til fjordfiskeri efter havørreder. Det er der flere årsager til. Blandt andet en mere målrettet markedsføring af fjordens fiskemuligheder. Derudover er Mariager Fjord en langt mere tilgængelig fjord. Fiskepladserne er alle forholdsvis lette at komme til, og der er flere af dem.

Fjorden her er på sin vis også Danmarks bedste begynderfjord. Der er flere store havørreder og fjordørreder her, end i de fleste andre fjorde i landet. Er man begynder skal man derfor ofte arbejde mindre for, at fange den første store ørred eller den næste i denne fjord.

Fluefiskere og spinnefiskere kommer til fjorden fra nær og fjern. Med god grund. De fleste fiskepladser egner sig lige godt til begge former for fiskeri.

Mariager Fjord – et godt supplement når havørrederne i Randers Fjord er fredede…

Fra den 16. november til d. 1 marts, er alle havørreder fredede i Randers Fjord. Uanset om de er blanke eller farvede. I den periode er der flere gode vinterpladser at besøge i Mariager Fjord.

Læs om fredningstiderne i Randers Fjord i denne artikel: Klik her…

Vinterpladserne i Mariager Fjord er mange. Både længere inde og længere ude i fjorden. Eksempelvis ved Lergraven Syd og Nord ved Hadsund, kan der fanges havørreder om vinteren. Det samme kan man på flere pladser i den indre del, samt fra et større antal derimellem. Mange af fiskepladserne i fjorden er helårs-fiskepladser.

Da Mariager Fjord også har en del sild året rundt, er det ikke altid i denne fjord, man skal tænke over farvevalg på blink, kystwoblere og fluer. både lyse og mørke agn er fangstgivende om vinteren her. Hvad de hugger på – på selve dagen, kan kun havørrederne svare på. Derfor er det med at stå ved vandet for at få svarene.

Man kan læse meget mere om fjorden, samt hvor, hvornår og hvordan havørrederne og fjordørrederne kan fanges på denne side: Lystfiskeri i Mariager Fjord..

Rigtig god fornøjelse.

Jari – Lystfiskeri Danmark