Havørredfiskeri i Randers Fjord

Havørredfiskeri i Randers Fjord

Havørredfiskeri i Randers Fjord, er i dag almindelig kendt. Man skal dog ikke langt tilbage i tiden, før der var ganske få kyst- og fjordfiskere ved fjorden. Man skal kun tilbage til 2014 for, at opleve en tid, hvor ganske få fiskede i fjorden fra land og de der besøgte den, i stedet fiskede enten fra båd eller pontonbåd. Det er der stadig nogle lystfiskere der vælger at gøre i dag. Det er også hyggeligt, men knap så effektivt.

I og med man fiskede fra både, var fangsterne sparsomme. Man var ikke klar over, at de fleste havørreder var at finde i det lave vand generelt. Lå man f.eks. og fiskede med flue i det dybe vand, var det på det nærmeste selvsagt, at der ville være længere imellem fiskene.

Omtalen af Randers Fjord og havørredfiskeriet deri, blev derfor negativ anlagt. Der blev endda spekuleret i, om der var noget galt med havørredbestanden i fjorden. Det er og var der ikke…


I 2014 og 2015, kunne jeg besøge de bedste fiskepladser i Randers Fjord, ofte uden at der var andre. Det uanset om der var tale om weekend eller hverdage. Jeg havde sjældent dage uden fisk og ligeså sjældent, færre end 5-10 havørreder pr. dag på krogen. Nogle dage landede jeg flere end 20-30 fisk, de fleste over mindstemålet. De dage er her stadig – anno 2022/23.

Jeg besluttede mig derefter i de år for, at gøre opmærksom på fjorden positivt, via. mine tidligere fiskesider, samt via. youtube og facebook.

Det er en fornøjelse at se, at lystfiskerne i Danmark har fået øjnene op for, hvad Randers Fjord kan i dag…

 – Et smut forbi fjorden, som jeg også har boet ved, er hvert år stadig obligatorisk for mig. 

/Jari – Lystfiskeri Danmark


Havørredfiskeri i Randers Fjord generelt

Når der skal fanges havørreder i Randers Fjord, er der flere ting man gerne må skrive sig bag øret.

Brug blink i sølv, hvid/grøn og sølv/blå i den yderste del om sommeren. Ingen andre farver/farvenuancer giver flere fisk. Brug gerne blink i størrelserne 10-28 gram.

Udbyhøj Syd og Sækken, er en af Danmarks sikreste sommerpladser. Lærer man netop den fiskeplads i fjorden at kende, går man sjældent hjem uden fisk. Campingstrækket og pumpehuset på modsatte side ligeså. Dog kan man her tilføje blink i kobber eller brunlige farver. Læs mere om hvorfor, under fiskepladserne på nordsiden af Randers Fjord.

Waders er en nødvendighed når der fiskes i Randers Fjord. Men ikke alle steder. Man kan jævnligt fange havørreder fra land ved Frimærket, Nørre Kær ,Udbyhøj Havn- nord, samt ved Stenrevet. For at komme ud til Stenrevet, skal man dog bruge båd eller selv vade derud.
Lang de fleste fiskepladser giver flest fisk, hvis man kan affiske mere vand og det kræver generelt brugen af waders.

Vær altid opmærksom på den kraftige strøm under ebbe og flod, når der vadefiskes i fjorden. Det er i og for sig en flod man fisker i. Se kort over vandstand: Klik her…

Brug blink eller kystwoblere i brun, rød/sort og hvid/lyserød, før fredningen af fjordens ørreder og lige efter. Laks og havørred er fredet fra d. 16. november til 1. marts. Inklusiv begge datoer. Uanset om havørrederne eller laksene er blanke eller farvede.

Nedfaldsørred og nedfaldslaks er fredet hele året. De såkaldte “faldere”, er betegnelsen for havørreder der har gydt. De vil ofte være lidt slidte i det og generelt tynde. Se også denne artikel fra Bornholm, som via. billeder illustrerer hvad der her er tale om: Klik her…

Vær opmærksom på blød bund i fjorden flere steder. Den yderste plads i fjorden, hvor den bløde bund kan findes, er Gammeldyb ved Udbyhøj nord. En del fiskepladser længere inde har blød bund.

Obs: Lystfiskere skal holde en afstand på 75 meter fra udsatte fiskeredskaber.

Husk at affiske selv det laveste vand på alle fiskepladser i fjorden. Det giver flere havørreder og ofte også de største.

Havørredfiskeri i Randers Fjord er simpelt og enkelt. Så snart man gør det mere kompliceret end det er, er man på et sidespor, som ofte leder til færre fisk. Lær fjorden at kende, så vil man finde ud af, at der er en del røde tråde at finde. Både i fiskeriet og i havørredernes ageren i Randers Fjord.

De røde tråde

Der er ingen tvivl om, at denne fjord ikke er som alle andre fjorde i landet. Hovedsageligt grundet sin opbygning, et delta, brakvand længere inde, endda ferskvand, fiskearterne og den kraftige strøm. Det ville være tæt på sandheden, hvis vi kunne få lov til at kalde Randers Fjord for en flod eller Danmarks største vandløb. Halv fjord og halvt vandløb måske…

På grund af de ovennævnte fordele, som de i høj grad er, er fjorden også utrolig stabil i sit fiskeri. Om sommeren giver strømmen mere ilt/liv i vandet. Gudenåen bidrager på mange måder i den sammenhæng. Havørrederne har det godt og er at finde flere steder i fjorden på grund af den og det, også i den indre del i den varme tid på året.

Den yderste del er sikker om sommeren. Faktisk er der tale om de yderste 4 km.

På grund af fjordens generelt mørke og flere steder bløde bund, samt de store mængder ferskvand Gudenåen udleder, er forårs- og efterårsfiskeriet uhyre givende. Randers Fjord bugner af fødeemner og havørrederne er derfor ofte i rigtig god kondition. Faste i kødet og velsmagende. Der skal ikke meget til, før denne fjord har lidt varmere vand på fiskepladserne, i forhold til flere andre fjorde i landet.

Det er godt i ydersæsonerne, når vandet generelt er koldere… Fordi mørke bund opvarmes hurtigt af selv de mindste solstråler. Læs mere om fiskeriet i den koldere tid i denne artikel: Forår- og efterårsfiskeriet…

Uanset om du fisker inde eller ude i fjorden, skal du vælge agn, som matcher sandbunden. I den yderste del er sandet mere lyst og flere steder i den indre del, er det mørkt. Flue, blink eller kystwoblere – uanset hvilke, gælder det alle agn.

Man skal dog altid have en plan b. med i bagagen. Det kunne være et blink i sølv, når der fiskes over de mørbundede fiskepladser. Der er sild overalt i fjorden i forårs- og sommersæsonen. Og der er dage, hvor havørrederne ikke følger den røde tråd, men dem er der ikke mange af.

Byttedyr og fisk, tilpasser deres kropsfarve til sandets farve. Måske er det derfor at denne røde tråd kan følges.

Midt på dagen om sommeren, kan man typisk finde fiskene på pladser, hvor der ikke er langt ud til sejlrenden. Typisk uanset tidspunkt på døgnet. Men morgen og aftenfiskeriet kan på nogle dage, være mest givende. Udbyhøj Syd og Sækken er så god og stabil om sommeren, at tidspunktet på dagen ikke betyder noget. De fiskepladser, som er langt fra sejlrenden, fisker bedre end alle andre fiskepladser om foråret og efteråret. Her er netop Udbyhøj syd og nord, knap så gode. Campingstrækket ligeså.

Længere inde i fjorden, hvis man trækker en lige linje over fjorden og derfra indad, fra det der hedder Råby Odde og over til den anden side, starter det gode havørredfiskeri i forårs- og efterårssæsonen i Randers Fjord.

Bruger man blink i større størrelser, fanger man gennemsnitligt større havørreder, end med flue på en hel sæson. Det er der flere grunde til. Læs meget mere om det og om havørred og havørredfiskeri på denne side: Kystfiskeri i Danmark…

Gå altid forsigtigt i vandet om vinteren, når der fiskes i det lave vand. Havørreden følger nogle gange med helt ind til støvlespidserne før den hugger, men ikke hvis man vader for kraftigt. Man kan vælge at stå stille i hvert kast, samt under indspinningen, men det er ikke nødvendigt for, at havørreden skal komme tæt på en. Det gør den også hvis der vades ganske stille. En oplevelse, som også hører sommeren til…

Knæk og bræk med dit havørredfiskeri i Randers Fjord

Jari


Læs om de skrevne og uskrevne regler for havørredfiskeri i fjorden her: Regler…